Mẫu website OTO & Xe máy 01

Autocar là mẫu HTML được xây dựng với khung bootstrap (phiên bản: 4.0). Mẫu này phù hợp với bất kỳ đại lý ô tô, danh sách ô tô, ô tô, đại lý ô tô, ô tô tự động, trang web liên quan đến ô tô. Mẫu Autocar cung cấp ba bố cục khác nhau của 6 TRANG CHỦ. Nó chứa hơn 39 trang HTML riêng lẻ với mã hóa xác thực HTML đáp ứng và W3C 100%. Tất cả các mã HTML và CSS đều được nhận xét phù hợp nên có thể dễ dàng chỉnh sửa.

 • Hệ thống đăng tin và quản lý bài đăng
 • Hệ thống tìm kiếm và lọc tin bất động sản chuyên nghiệp
 • Hệ thống quản lý user đăng tin, quản lý tin chuyên nghiệp
 • Tìm kiếm các bất động sản trên bản đồ dễ dàng.
 • Hệ thống quản lý layout trang nội dung dễ dàng: Visual Composer
 • Hỗ trợ giao diện Responsive: Mobile, Tablet
 • Popup bán hàng chuyên nghiệp và dễ sử dụng
 • Form chốt hàng gửi email trực tiếp và lưu database trong backend
 • Tối ưu giao diện kêu gọi hành động với khách hàng
 • Hệ thống tính điểm SEO trực tiếp khi viết bài.
 • Quản lý các thuộc tính hệ thống dễ dàng

Mẫu website khác


See why over 10,000 designers and developers trust Catalog. Ready to take your marketplace to the next level?

Join Today